eBook DE VERBO A VERBO, Ana Isabel Boullon    Henrique Monteagudo
Ebook

DE VERBO A VERBO 

por el autor   Ana Isabel Boullon Henrique Monteagudo


(0) Votos
    
(31) Vistos
    
(0) Comentarios
    
(0) Me gusta 

ISBN: 9788498874129
Tema:  - Libros sin catalogar
Editorial: UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOS
Fecha publicación: 2009
Páginas: 294
Idioma: Español
Formato electrónico:  PDF  (2189KB)

Formato Precio Comprar
eBook US$ 16.88
Valoraciones usuarios
5 estrellas
(0)
4 estrellas
(0)
3 estrellas
(0)
2 estrellas
(0)
1 estrella
(0)

Reseña

Esta obra contén no seu cerne a edición de cincuenta documentos notariais producidos en galego entre ca. 1225 e ca. 1260, lidos directamente sobre os orixinais, senón un caso excepcional (nº 6), que é un traslado cronoloxicamente moi próximo ao orixinal. Incluímos en apéndice cinco documentos máis anteriores a 1260, pero aos que non temos acceso directo porque se extraviou o orixinal e soamente os coñecemos ben mediante edición realizada nos nosos tempos (B, C, D), ben mediante copia coetánea (A e E). O criterio para a escolla dos documentos foi a lingua en que están escritos: o galego sensu strictu, isto é, sen incluír o portugués1. A inmensa maioría dos documentos foron redactados dentro do dominio lingüístico galego, pero hai algún exemplo procedente do exterior deste (nº 16, datado en Sevilla). Por tanto, a colección que presentamos acolle o groso da produción primitiva en lingua galega, se por tal entendemos a producida en escrita romance (por oposición á latina medie val) e cun grao de defi nición idiomática indiscutible (por oposición aos textos híbridos ou fronteirizos

Tu opinión sobre este libro es importante: